THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG QUẢN LÝ NỘI TRÚ

(Áp dụng từ ngày 01/9/2020)

 

STT

Họ và tên giáo viên

Quản lý phòng

Lịch trực

Số Điện thoại

Ghi chú

1

Lê Thị Hồng

10,2,4,5

Thứ 3,4

 

 

2

Nguyễn Mạnh Tường

7,8,14.

Thứ 5

0961555702

 

3

Nguyễn Trí Thức

9,11.

Thứ 6

0362639222

 

4

Quách Thị Quyên

6,12,13,15

Thứ 7, CN

0364995741

 

5

6

Phùng Văn An

Phạm Thị Nhung

1,3

Thứ 2

 

 

 

Ban Giám hiệu, Ban QLNT, Bảo vệ:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Số Điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Xuân Bính

P.Hiệu trưởng

Phụ trách chung

Trưởng Ban QLBT

 

 

2

Lý văn Hường

Chủ tịch CĐ

Phó Ban QLBT

0919 939 786

 

3

Pờ Vũ Thanh Bình

Bí thư ĐTN

Phó Ban QLBT

0833 171 991

 

4

Lý Ngọc Hiếu

Nhân viên

Bảo vệ

0399 044 133

 

5

Lý Văn Luân

Nhân viên

Bảo vệ

0868 426 859

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM DANH BÁO CƠM HỌC SINH BÁN TRÚ

(Cập nhật theo ngày)

Tháng

ĐIỂM DANH BÁO CƠM

NGHIỆM THU NỘP CỦI

Ghi chú

Tháng 09/2020

 

 

 

 

 

DSHS CHIA PHÒNG 2/10/2020 XEM Ở ĐÂY

Tháng 10/2020

 

 

 

 

 

Tháng 11/2020

 

Tháng 12/2020

 

Tháng 01/2021

 

Tháng 02/2021

 

Tháng 03/2021

 

Tháng 04/2021

 

Tháng 05/2021

 

Tháng 06/2021

 

 

 

 

ĐỂ THEO DÕI CÔNG TÁC THI ĐUA BÁN TRÚ QUÝ THẦY CÔ VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY!