THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG QUẢN LÝ NỘI TRÚ

(Áp dụng từ ngày 01/9/2020)

 

STT

Họ và tên giáo viên

Quản lý phòng

Lịch trực

Số Điện thoại

Ghi chú

1

Lê Thị Hồng

10,2,4,5

Thứ 3,4

 

 

2

Nguyễn Mạnh Tường

7,8,14.

Thứ 5

0961555702

 

3

Nguyễn Trí Thức

9,11.

Thứ 6

0362639222

 

4

Quách Thị Quyên

6,12,13,15

Thứ 7, CN

0364995741

 

5

6

Phùng Văn An

Phạm Thị Nhung

1,3

Thứ 2

 

 

 

Ban Giám hiệu, Ban QLNT, Bảo vệ:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Số Điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Xuân Bính

P.Hiệu trưởng

Phụ trách chung

Trưởng Ban QLBT

 

 

2

Lý văn Hường

Chủ tịch CĐ

Phó Ban QLBT

0919 939 786

 

3

Pờ Vũ Thanh Bình

Bí thư ĐTN

Phó Ban QLBT

0833 171 991

 

4

Lý Ngọc Hiếu

Nhân viên

Bảo vệ

0399 044 133

 

5

Lý Văn Luân

Nhân viên

Bảo vệ

0868 426 859

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

ĐIỂM DANH BÁO CƠM HỌC SINH BÁN TRÚ

(Cập nhật theo ngày)

(clcik vào đây để mở ứng dụng quản lý HS bán trú online)

Tháng

ĐIỂM DANH BÁO CƠM

NGHIỆM THU NỘP CỦI

Ghi chú

Tháng 09/2020

 

 

 

 

 

DSHS CHIA PHÒNG 2/10/2020 XEM Ở ĐÂY

Tháng 10/2020

 

 

 

 

 

Tháng 11/2020

 

Tháng 12/2020

 

Tháng 01/2021

 

Tháng 02/2021

 

Tháng 03/2021

 

Tháng 04/2021

 

Tháng 05/2021

 

Tháng 06/2021

 

 

 

 

ĐỂ THEO DÕI CÔNG TÁC THI ĐUA BÁN TRÚ QUÝ THẦY CÔ VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY!