Tuesday, 05/07/2022 - 13:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THPT Mường Tè! Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 02133881199-DĐ: 0967405988-0973911600!

THÔNG BÁO CỦA SỞ GD&ĐT VỀ VIỆC PHỐI HỌP THỰC HIỆN CHWOG TRÌNH TRÁI TIM CHO EM NĂM 2019

Thông báo tới toàn thể cơ quan

      UBND TỈNH LAI CHÂU                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 1182 /SGDĐT-CTTT           Lai Châu, ngày 05 tháng 7 năm 2019

V/v phối hợp thực hiện chương trình

        “Trái tim cho em” năm 2019.

                          

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

 

            Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-SGDĐT ngày 17/01/2018 triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Viettel Lai Châu;

          Căn cứ Công văn số 172/QTLV ngày 26/6/2019 của Quỹ Tấm lòng Việt về việc khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại Lai Châu. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai nội dung sau:

          Phối hợp với chính quyền và chi nhánh Viettel tại địa phương sử dụng hệ thống tin nhắm SMS tuyên truyền đến tất cả các cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh trên địa bàn về nội dung công văn số 172/QTLV (có công văn kèm theo).

          Nhận được công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị chủ động tổ chức triển khai. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ về Phòng Chính trị tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo (số điện thoại: 3876.018) để được hướng dẫn.

 

Nơi nhận:

- Như trên;                                                 KT GIÁM ĐỐC

- Viettel Lai Châu (p/h);                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC                                           

- Lãnh đạo Sở;                                                                     (Đã ký)

- Các phòng CM, NV Sở;                                      Tẩn Thị Khé

mời các bạn click vào đây để xem nội dung thông báo của QUỸ TẤM LÒNG VIỆT

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 61
Hôm qua : 75
Tháng 07 : 164
Năm 2022 : 8.125