SỞ GD&ĐT LAI CHÂU

TRƯỜNG THPT MƯỜNG TÈ

BẢNG LỊCH BÁO GIẢNG - GIÁO ÁN ONLINE

NĂM HỌC: 2020 - 2021

Thời gian thực hiện: Từ 07/08/2020 dến hết năm học.

STT

Môn

Họ và tên

Xem lịch báo giảng

giáo án điện tử

Phê duyệt

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1

Toán

Nguyễn Thị Được

LBG UPDATE

LBG MỚI

LBG PHỤ ĐẠO

GA K10

CN K11

CN K12

Phê duyệt kết quả

2

Phạm Duy Hải

LBG PHỤ ĐẠO

LBG MỚI

LGB UPDATE

LBG NGHỀ

GA K11

GA Tin 10

Phê duyệt kết quả

3

Nguyễn Thị Huệ

LBG PHỤ ĐẠO

LBG MỚI

LBG UPDATE

GA Toán 10

GA Toán 12

Phê duyệt kết quả

4

Hà Kim Ngân

LBG PHỤ ĐẠO

LBG MỚI

LBG UPDATE

GA K10

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

5

Hoàng Thị Hoa

LBG PHỤ ĐẠO

LBG UPDATE

GA K10

PĐ 10

GA K11

PĐ11

GA K12

Phê duyệt kết quả

6

Vật lí

Phạm Thị Nhung

xem chi tiết

LBG MỚI

LBG UPDATE

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

7

Nguyễn Trí Thức

LBG UPDATE

LBG MỚI

 

GA K10

GA k10 kì II

GA K11

GA 11 kì II

Phê duyệt kết quả

8

Tin học

Nguyễn Xuân Thăng

LBG UPDATE

LBG MỚI

GA K10

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

9

Ma Văn Kiểm

LBG UPDATE

GA K11

Phê duyệt kết quả

10

Sinh-CN

Nguyễn Xuân Bính

LBG UPDATE

LBG MỚI

GA K11

Phê duyệt kết quả

10

Quách Thị Quyên

LBG UPDATE

LBG-MỚI

LBG NGHỀ PT

GA CN 10

GA Sinh 10

GA Sinh 11

GA Sinh 12

Phê duyệt kết quả

12

Pờ Vũ Thanh Bình

LBG UPDATE

LBG MỚI

LBG NGHỀ

GA K10

GA Mới

Phê duyệt kết quả

 

 

Xem chi tiết

GA K10

GA CN 10

GA Nghề

Phê duyệt kết quả

13

 

 

GA K10

 

14

Hóa học

Nguyễn Thị Hà

Xem chi tiết

LBG MỚI

GA K10

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

15

Nguyễn Mạnh Tường

LBG UPDATE

LBG MỚI

GA K10

GA K11

Phê duyệt kết quả

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

16

Văn

Nguyễn Thị Hồng Chiên

LBG PHỤ ĐẠO

LBG MỚI

LBG UPDATE

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

17

Nguyễn Thị Tuyển

LBG MỚI

Mới nhất

LBG PHỤ ĐẠO

LBG UPDATE

GA K10

GA 10 Kì II

GA VĂN 12

GA văn 12 Kii

 

Phê duyệt kết quả

18

Dương Thị Năm

LBG PHỤ ĐẠO

LBG MỚI

LBG UPDATE

GA K10

k10 k2

GA K12

Phê duyệt kết quả

19

Phùng Văn An

LBG PHỤ ĐẠO

PHỤ ĐẠO MỚI

LBG MỚI

LBG UPDATE

GA K10

GA K11

GA mới

Phê duyệt kết quả

20

Lịch sử

Trần Thị Hạnh

Xem chi tiết

LBG MỚI

GA K10

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

21

Vũ Thị Thúy

LBG UPDATE

LBG MỚI

GA K10

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

22

Ngoại ngữ

Đỗ Thị Kim Dung

LBG PHỤ ĐẠO

LBG MỚI

LBG UPDATE

GA K10

PĐ 10

GA K11

PĐ 11

GA K12

Phê duyệt kết quả

23

Hỏ Thị Dưng

LBG PHỤ ĐẠO

LBG MỚI

LBG UPDATE

GA K10

GA CN 10

GA K12

GA K11

Phê duyệt kết quả

24

Lý Văn Hường

LBG PHỤ ĐẠO

LBG MỚI

LBG UPDATE

GA K10

GA K12

Phê duyệt kết quả

25

   

Phê duyệt kết quả

26

GDCD

Nguyễn Thị Ngân

LBG UPDATE

LBG MỚI

GA K10

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

Vũ Thị Thúy

 

GDCD 10

Phê duyệt kết quả

27

Địa lí

Bùi Thị Thu Hường

LBG UPDATE

LBG MỚI

LBG NGHỀ PT

GA Địa 11

GA Địa 12

CN K10

Phê duyệt kết quả

28

Lò Văn Chinh

LBGUPDATE

LBG MỚI

LBG NGHỀ

GA K10

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

29

    

30

Thể dục

Phạm Mạnh Hùng

      LBG UPDATE
           LBG MỚI

GA K10

GA K11

GA K12

Phê duyệt kết quả

 

 

 

 

Phê duyệt kết quả

 

 


   

 

 

Phê duyệt kết quả

31

 

 

 

 

 

Phê duyệt kết quả

 

 

 

 

Phê duyệt kết quả

  

 

 

 

Phê duyệt kết quả

32

QPAN

Hù Chà Ngói

LBG UPDATE

LBG MỚI

GA K11

GA K12

GA TD10

Phê duyệt kết quả

Trần Thị Hạnh

 

GALT 10

Phê duyệt kết quả

 VẬT LÍ Lê Thị Hồng          LBG KÌ II        GA LÍ 10
         GA LÍ 11 
Phê duyệt kết quả

 

 

LỊCH BÁO GIẢNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

STT

Môn

Họ và tên

Xem LBG

Giáo án

Ghi chú

1

Toán

Hà Thị Kim Ngân

Xem LBG

 

 

2

Nguyễn Thị Huệ

Xem LBG

 

 

3

Phạm Thị Nhung

Xem LBG

  

4

Hóa

Nguyễn Thị Hà

Xem LBG

  

5

Sinh

Quách Thị Quyên

Xem LBG

GA SINH 

8

Văn

 

Sử

Nguyễn Thị Hồng Chiên

Nguyễn Thị Tuyển

 

Vũ Thị Thuy

Xem LBG

Xem LBG

LBG (Tuyển)

Xem LBG

  

9

Trần Thị Hạnh

Xem LBG

  

10

Địa

Lò Văn Chinh

Bùi Thị Thu Hường

Xem LBG

Xem LBG

 

 

11

CD

Nguyễn Thị Ngân

Xem LBG

 

 

12

Anh

Hỏ Thị Dưng

Xem LBG

  

   13

Đỗ Thị Kim Dung

Xem LBG

 

 

 

 

CÁC Đ/C MUỐN THEO DÕI TIẾN ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN HẾT TUẦN 12 THÌ CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM.

                                                                                                         Mường Tè ngày 05/09/2020

                                                                                                                 GV PHỤ TRÁCH

                                                                                                              Nguyễn Xuân Thăng