GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  Khu 7-Thị trấn Mường Tè-Huyện Mường Tè-Lai Châu

Email :  thptmuongte.solaichau@gmail.com

Điện thoại : 02133881199